T : (0186) 61 34 68 • M : (06) 24 457514

Privacy Statement

Privacy Statement Peter.nl ReklameStudio

Inleiding

Peter.nl ReklameStudio (hierna: “Peter.nl”) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement(verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Peter.nl .

 

College bescherming persoonsgegevens

Peter.nl verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Peter.nl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Peter.nl  verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een opdracht, het abonneren op de Peter.nl-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Peter.nl  evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Peter.nl  dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Peter.nl  hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar web@peter.nl of Peter.nl ReklameStudio, Blamanstraat 2, 3261 PP Oud-Beijerland. Peter.nl  verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies

De website www.peter.nl plaatst cookies bij het ledenonderdeel. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Peter.nl  beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Peter.nl  na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Peter.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Peter.nl ledenonderdeel en hun functionaliteit:

Functionele cookies (worden geplaatst als een Peter.nl-abonnee inlogt op de het ledenonderdeel/klantenportaal van de Peter.nl website):

Cookie(s) Doel 

WordPress:

Indien een Peter.nl-abonnee inlogt op het ledendeel van de Peter.nl-site, worden cookies geplaatst om dit mogelijk te maken. Eén cookie gaat na of cookies werken en geaccepteerd worden.De tweede cookie slaat op wat de voorgaande pagina is (referrer). Als deze pagina al een keer bezocht is (gecachte of ongecachte informatie), duur het minder lang om de pagina te laden.Het laatste cookie slaat versleuteld de ingelogde status op. Dit zorgt dat u uw scherm kunt sluiten, maar dat u bij volgend bezoek nog steeds bent ingelogd.

Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft):

Google Analytics :

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Peter.nl  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Peter.nl  de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Peter.nl  kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Sociale Media Cookies

Facebook & Twitter cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Peter.nl-website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Facebook:

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Peter.nl  cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status.

Twitter

Peter.nl  plaatst twitter cookies op uw pc om het retweeten van nieuwsartikelen mogelijk te maken.

 

Beveiliging

Peter.nl  heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Links

Op de websites van Peter.nl  zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Peter.nl  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Peter.nl, dan kunt u deze richten aan Peter.nl ReklameStudio, Blamanstraat 2, 3261PP Oud-Beijerland, tel: 0186 – 613468 of per e-mail:web@peter.nl

 

Instelling aanpassen

Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Dan kan middels een klik op de volgende link [cookie_button]

 

Wijziging van Privacy Statement

Peter.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Peter.nl adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

juni 2013

Peter.nl

Sinds 1994 is Peter.nl een veelzijdig ontwerp- & productiebureau dat invulling geeft aan alle vormen van communicatie. Online en offline.
Vanaf concept en ontwerp tot en met technische realisatie. Persoonlijk en professioneel, met korte lijnen, overzichtelijk, flexibel en efficiënt.

Contactgegevens

Linker Rottekade 142
3034 NV • Rotterdam


M : (06) 244 575 14